Idi na:

Studija o zvučnoj izolaciji zidova muzičkih dvorana

Nedavno je odeljenje tehničke podrške Siniata u Rumuniji bilo uključeno u razvoj namenskog rešenja za zadovoljenje zahteva za specifičnom zvučnom izolacijom na objektima koji imaju namenu muzičkih klubova . Ovim Vam želimo predstaviti tehničke izazove na ovakvim projektima i rešenja iz domena akustike koja se mogu primeniti ne samo na sistemima suve gradnje.
Kako je lokacija budućeg muzičkog kluba u samom centru grada to je rezultovalo nizom različitih zahteva. U neposrednoj blizini se nalaze stambene zgrade, poslovni objekti kao i javni prostori. Nivo akustične izolacije je morao biti izuzetno visok kako se ne bi remetile aktivnosti u susednim objektima. 
Tim Siniata je krenuo od pretpostavke da će nivo buke u klubu dostići i do 130dB. Tražen je način da se nivo ove buke smanji čak za 55dB, završno sa spoljnim gabaritom objekta.  Ovo je podrazumevalo korišćenje specifičnih softvera za kalkulaciju i analiziranje nekih modela sistema suve gradnje koji bi mogli zadovoljiti zahteve nametnute od strane korisnika prostora. 


Specijalno rešenje je podrazumevalo izradu betonskog zida kao završnog sloja preko koga bi se sa strane ka klubu montirale dve nezavisne, ali medjusobno povezane obloge na bazi sistema suve gradnje. Spoljna obloga  zadovoljava ujedno i zahtev na vatrootpornost u sistemu EI90, što zahtevaju nadležni propisi, dok je svrha unutrašnje obloge isključivo akustična izolacija.  
Unutrašnja obloga se sastoji od profila Nida Metal CW/UW100 koji su fiksirani za betonsku podlogu uz pomoć metalnih tiplova. Preko profila se postavljaju dva sloja ploča LaDura 12,5mm i jedan sloj ploče Nida Flam 15mm. Spoljna obloga  podrazumeva upotrebu istovetne konstrukcije koja je obložena sa 4 sloja LaDura ploča debljine 12,5mm. Obloge su medjusobno povezane specijalnim Phoni SL Medium 410 konektorima sa ciljem eliminisanja eventualnog prenosa vibracija putem krutih metalnih veza.  Takodje, unutar oba sloja metalne potkonstrukcije je postavljena mineralna vuna gustine 20kg/m3.


Odabir ploče LaDura nije bio nasumičan. Ona ima visoku gustinu jezgra koju čine i celulozna vlakna što proizvodu daje visoka akustična svojstva.  Poseduje i svojstvo otpornosti na spoljna oštećenja i samim tim zaštitu sadržine same obloge. Takodje nudi mogućnost ankerovanja na svojoj površini raznih objekata velikih težina, što bi investitoru omogućilo vezivanje zvučnih sistema direktno  na oblogu. Ispod se nalazi primer kalkulisanja akustičnih performansi sistema uz pomoć specijalnog softvera. 
Za slična tehnička rešenja možete se uvek obratiti Siniatovom odeljenju tehničke podrške.


 

Pogledajte ostale članke