Idi na:

Spušteni plafoni – obezbedjivanje stabilnosti

1. deo  Specifične strukturne potrebe spuštenih plafona od gipskartonskih ploča. Obezbedjivanje stabilnosti kod horizontalnih opterećenja.
U skladu sa regulativom iz domena seizmike, spušteni plafoni se smatraju nestrukturnim komponentama kategorije A4 koji moraju zadovoljiti niz specifičnih zahteva :
Podloga na koju se fiksira potkonstrukcija spuštenog plafona mora omogućiti otpornost i stabilnost prilikom horizontalnih i vertikalnih seizmičkih aktivnosti, kao i tokom privremenog ili dugotrajnog izlaganja pritisku.
Spušteni plafoni sa površinom većom od 250m2 moraju biti podeljeni na dve nezavisne plafonske jedinice maksimalne površine od 250m2 i to putem primene razdvajajućih dilatacionih spojnica ili uz pomoć zida koji se proteže do kote poda prostorije. Ove mere pak mogu biti i izbegnute ukoliko kalkulacija dokaže da sistem vezivanja plafona može u potpunosti apsorbovati eventualne deformacije.
Na mestima gde protivpožarne ili druge instalacije prodiru kroz liniju plafona, obezbediti dovoljno prostora da se plafon može pomerati nesmetano.
Ukoliko plafon sadrži više nivoa sa različitom kotom spuštanja neophodno je obezbediti lateralnu stabilnost svakog segmenta 
Cevi, ventiacioni kanali, kanali električnih kablova i druge instalacije ne smeju biti fiksirane direktno za spušteni plafon. 

Osiguranje stabilnosti spuštenih plafona tokom horizontalnih pomeranja može biti postignuto na nekoliko načina, u zavisnosti od visine spuštanja i tipa podloge sa koje se plafon spušta. 
Spušteni plafoni koji koriste distancere i sidra ne zahtevaju ikakve dodatne mere obezbedjenja jer predstavljaju krutu vezu koja zbog male visine spuštanja će pratiti horizontalno pomeranje osnove.  Sa druge strane spušteni plafoni koji se spuštaju više od 25cm i koji za spuštanje koriste žice sa ušicom ili sistem nonijusa zahtevaju dodatno osiguranje. 
Kada je maksimalna visina spuštanja izmedju visine 1,5m-2,0m, spušteni plafon se dodatno obezbedjuje profilima NIDA Metal (CD60 * 0.60mm, CW / UW 50, 75, 100 *0 .60mm) kojima se formira kruta veza sa podlogom u obliku slova V ili X.  Donji deo krute veze se fiksira za sekundarni sloj potkonstrukcije spuštenog plafona. 
SLika ispod prikazuje šemu stabilizacije spuštenog plafona krutom vezom u obliku slova V postignutu uz pomoć profila Nida Metal CD60.
Poza 1
Ukoliko je visina spuštanja plafona veća od 2m neophodno je dizajnirati i postaviti nezavisnu vertikalnu metalnu konstrukciju koje će preuzeti sva opterećenja plafona i preneti ih na konstruktivne elemente zgrade. U cilju optimizacije troškova strukture, vertikale ove pomoćne konstrukcije se postavljaju na razmaku od 5m, tako da oni preuzimaju na sebe samo horizontalna opterećenja spuštenog plafona. Ostala vertikalna opterećenja preuzimaju na sebe Nonius nosači ili Žice sa ušicom.
U ovom slučaju primarna konstrukcija plafona će biti povezana kombinacijom distancera (na mestima vešanja nezavisne metalne kontrukcije) i Nonius/klasičnim anker visilicama.
Vrlo važan segment kod dizajniranja i montaže ove metalne strukture je pozicioniranje nezavisnih nosača.  Oni moraju biti fiksirani idealno upravno u odnosu na primarnu metalnu potkonstrukciju, odnosno na profile Nida Metal CD60.
Slika ispod prikazuje opisane detalje :
Poza 2
Još jedan kriterijum koji utiče na planiranje kontrabalansiranja samog spuštenog plafona je arhitektura samog plafona. U slučaju izolovanog plafona sistem kontrabalansa će biti postavljen u oba glavna pravca prema sledećem opisu: perimetri će biti kontrabalansirani na uglovima i na ivicama plafona na medjusobnom razmaku od 5,0m; sam centar plafona se dodatno kontrabalansira.
Poza 3
U slučaju da izolovani spušteni plafon ima na boku kruto vezivanje sa kontruktivnim elementom zgrade u istom nivou sa potkonstrukcijom Nida Metal CD/UD (ili sa drugim nekonstruktivnim elementima sa kapacitetom preuzimanja horizontalnog opterećenja) kontrabalanski će biti postavljeni u pravcu prostiranja kontruktivnog elementa zgrade sa kojim je izvršen kruto spajanje, sve u skladu sa crtežima ispod:
Poza 4
U slučaju da postoje kruti spojevi na dve stranice plafona tada će on biti kontrabalansiran u skladu sa dužinom prostiranja plafona. Ukoliko je upravna dužina prostiranja  na stranicu fiksnog vezivanja izmedju 5 i 7 metara, onda se kontrabalansi moraju postaviti i na ovim stranama. Više detalja na crtežima ispod:
Poza 5
Primenu svih ovih detalja će isplanirati arhitekta projekta, koji bi trebao uvažiti sve pojedinosti samog objekta.
Tim tehničke podrške Siniata je spreman da pruži svoju podršku i tokom projektovanja objekta kao i tokom montaže pozicija na bazi sistema suve gradnje. Sve što je potrebno je da nas kontaktirate putem telefona ili mailom.

Pogledajte ostale članke