Idi na:

Rešenja za vatrootpornost (1)

Zaštita konstruktivnih elemenata
Pod plaštom Etex building performansa, ekipe Siniata i Promata zajedno rade na pružanju najkonkurentnijih sistema za zaštitu od požara. 
Specifičnosti svakog projekta donose razne izazove i mogućnosti za primenu segmenata sistema pod brendom Siniat , koje podrazumevaju upotrebu vatrootpornih gips kartonskih ploča, pa sve do specijalnih sistema pod brendom Promat.
U nastavku teksta predstavićemo detalje protivpožarne zaštite konstruktivnih elelenata sa arhitektonskog, ali i sa tehničko-ekonomskog aspekta. 
Odabir rešenja za zaštitu konstruktivnih elemenata zgrade se vrši uvažavanjem nekoliko segmenata: lokacija objekta, pozicioniranje same zaštite prema sektorima razdvajanja sa ili bez zaštite od požara, svojstva samih elemenata (kritična temperatura i faktor masivnosti), broj strana sa kojih se vrši zaštita elementa  i konačno nivo zaštite od vatre meren minutima u slučaju požara.  
Kada se sve ovo sagleda dolazi se do momenta odabira adekvatne zaštite koja će se uklopiti arhitektonsku celinu objekta. Bilo da je reč o metalnim ili armirano betonskim konstruktivnim elementima, njihovo pozicioniranje na objektu uslovljava način finiširanja u tesnoj koordinaciji sa ekonomskom optimizacijom. Kada je reč o podrumima, parkinzima, magacinima ili prostorima integrisanim u okviru drugih sistema finiširanja odnosno lokacijama gde estetski momenat nije toliko važan, prava opcija može biti Promat malter, kao završni sloj nosećih elemenata. Ovo je pre svega prihvatljivo ukoliko se zaštićene površine kasnije ne koriste kao podloga za postavljanje drugih elemenata (poput raznih obloga, električnih instalacija i sl.) koji zahtevaju naknadnu instalaciju  što dovodi do rizika od oštećenja sloja zaštite i samim tim smanjenja njegog protivpožarnog svojstva.   
Kada se radi o životnom prostoru, kancelarijama ili šoping centrima, u zavisnosti od konačnog željenog izgleda kontruktivnog elementa, možemo izabrati jedan od dva tipa zaštite: protivpožarna boja ili “Nida system” protivpožarnih obloga. Prednost rešenja na bazi obloga od gips kartonskih ploča je ta što se lagano postiže sličan geometrijski oblik poput zaštićenog segmenta, kao i lakoća instalacije. Medju prednostima korišćenja protivpožarnih boja ističu se ušteda iskoristivog prostora i očuvanje originalnog izgleda samog elementa.  Takodje, protivpožarne boje se mogu koristiti i na elementima eksterijera objekta. 
Industrijski objekti često imaju samo zahteve za funkcionalnim rešenjima iz domena protivpožarnosti. Promatek spektar kompletira predhodno spomenuta rešenja sa još jednom dodatnom prednošću : sistem se može montirati bez ikakve dodatne potkonstrukcije.
Vrlo česta situacija na projektima koja zbunjuje je zaštita konstruktivnih elemenata pozicioniranih unutar Nida zidnih sistema suve gradnje sa odredjenim stepenom protivpožarnosti. Čak iako je isti stepen protivpožatne zaštite zida i konstruktivnog elementa, element se mora nezavisno zaštiti, imajući u vidu da je zid na bazi gips kartonskih ploča nenosivi segment. Stoga, za zaštitu samog konstruktivnog elementa možete odabrati ili oblogu od Nida gips kartonskih ploča ili neka od Promatovih rešenja na bazi protivpožarnih boja, maltera ili ploča.

Nakon arhitektonske analize, tehnički zahtevi definišu konačno rešenje. Podaci poput kritične temperature, broj zaštitnih zidova kao i nivo zaštite se sagledavaju radi odabira konalnog tehničkog rešenja.
Siniat rešenja koja zadovoljavaju ovaj apekatr aplikacija su : Nida sistem za čelične konstrukcije kao i Nida sistem zidova i obloga. Oba rešenja poseduju moć zaštite u rasponu od 15 do 180 minuta. Radi odabira pravog sistema možete koristiti selektor gispanih ploča.
Promatova rešenja su : Promatect ploče, Promaspray protivpožarni malteri, Promapaint protivpožarne boje sa varijabilnom mogućnošću protivpožarne zaštite izmedju 15 i 360 minuta.
Za konkretna protivpožarna rešenja molim Vas kontaktirajte nas putem formulara na delu web portala namenjenom za kontakt.

 

Pogledajte ostale članke