Idi na:

GIPS KARTONSKI ZIDOVI U POREĐENJU SA ZIDANIM ZIDOVIMA (za velike visine)

Kao odgovor na često postavljano pitanje upoređenja gips kartonskih zidova i drugih tradicionalnih rešenja, uradićemo analizu montaže sistema Suvomontažnih pregradnih zidova na primeru tržnog centra. Zehtev je da se višenamenski komercijalni prostor sa spoljasnjim AB zidovima visine 8m razdvoji na dve funkcionalne celine uz dodatne zahteve zaštite od požara.


Gips kartonski zidovi:
U slučaju gips kartonskih zidova velike visine, primenjuju se uobičajena tipska rešenja. Neophodno je poštovati uputstva prema SINIAT tehničkoj dokumentaciji koja detaljno određuju konstrukciju zida kako bi se izbegle deformacije u eksploatataciji.
Gips kartonski zidovi ne povećavaju stalno opterećenje kod proračuna međuspratne konstrukcije i ostalih konstruktivnih elemenata. Ostvaruje se ušteda u dimenzionisanju konstrukcije jer je težina prosečnog gips kartonskog zida 75 kg/m2.
Za razliku od zidanih zidova, gips kartonski zidovi ne zahtevaju vertikalne i horizontalne armirano betonske serklaže. U okviru zidova formiraju se fleksibilne diletacione spojnice ukoliko je dužina zidova veća od 10 metara (>10 m).
Deformabilnost strukture gips kartonskih pregradnih zidova pruža veću otpornost kod seizmićkih uticaja u odnosu na zidane zidove.
Da bi se izbegle doformacije od opterećenja, postavljaju se ‘klizni spojevi’ na gornjem kraju gips kartonskog zida. 
Ovakav sistem gradnje omogućuje arhitektonsku slobodu u projektima pregrađivanja enterijera, budući da se gips-kartonske ploče lako I brzo mogu demontirati, ne remeteći aktivnosti unutar samog objekta.
I na kraju, ali ne i manje važno, gips kartonski zid predstavlja suvu i čistu tehnologiju građenja.


Zidani zidovi:
Izvođenje ovih pregradnih zidova vrši se punim i šupljim opekama i blokovima sa vertikalnim šupljinama (max 55%). Ova zidna platna imaju sledeća ograničenja:

  •  Površina zidnog platna bez serkalža ne sme da bude veća od 18m2
  •  Visina zidnog platna bez serkalaža <3.5m
  •  Dužina zidnog platna bez serkalaža <6m  

U slučajevima kada arhitektura zahteva veće dimenzije pregradnih zidova, zidani zidovi će biti ojačani armirano betonskim vertikalnim i horizontalnim serklažima. U posebnim slučajevima ojačanja se izvode slojem maltera sa armiranjem čeličnim mrežama ili fiber-staklenim vlaknima.


Centura planseului – završna konstrukcija
Stalpisor intermediar – stubovi 
Centura intermediara - međuspratna konstrukcija
Hi - visina
Hetaj – visina objekta

Nedostaci zidanih zidova:

  •  veliko stalno opterećenje međuspratne konstrukcije (~ 250kg / m2) u poređenju sa gips kartonskim zidovima (~ 75kg / m2), zahteva povećanje konstruktivnih elemenata i povećanje troškova izgradnje konstrukcije.
  •  izrada armirano betonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža utiče na povećanje troškova i dužinu trajanja građenja.
  •  Komplikavanije projektovanje: usled seizmičkih zahteva i uslova izbegavanja deforacije zidanih zidova
  •  Izmene u enterijeru zahtevaju složene aktivnosti na rušenju, koje ograničavaju upotrebu celog objekta, što je značajan nedostatak u poređenju sa gips kartonskim zidovima.
  •  Tehnologija zidanja je mokar postupak koji zahteva dodatna čišćenja i radove na samom objektu.

Zaključak
Značajne razlike između ova dva sistema, kao i njihovi ograničavajući faktori, navode na veliki broj prednosti gips kartonskih zidova u odnosu na zidane zidove, što ih čini pravim izborom u modernom građevinarstvu.

Za sva pitanja ili tehničku podršku u sistemu Suve gradnje, obratite nam se preko SINIAT web stranice

Pogledajte ostale članke