Idi na:

GIPS-KARTONSKE PLOČE VELIKE OTPORNOSTI NA UDARCE – PRIMENA NA PROJEKTU “ŠKOLA 195”

Gips kartonska ploča “LaDura” je predstavljala „ključ“ za učešće u interesantnom projektu prošle godine: izgradnja sportske hale u okviru škole „Hamburg 195“ u Bukureštu. Na ovom objektu u sistemu suve gradnje je izvedeno nekoliko pozicija od kojih izdvajamo: izgradnju svlačionica, pregradjivanje holova ali je pravi izazov predstavljao zid u sportskoj dvorani koji je morao biti otporan na udarce.Fibre lemnoase – vlakna od tvrdog drveta
Ipsos – gips
Invelitoare de carton – Kartonska obloga
La Dura – La Dura
Ipsosul= … - Gips= negorivost, akustična zaštita
Caronul= … Karton = kvalitet završnih radova

Dok su potrebe prve dve pozicije zadovoljavale standardne ploče iz opsega suve gradnje (pregradni zidovi, spušteni plafoni i maske plafona, oblaganje zidova itd.), treća je zahtevala upotrebu sistema koji bi garantovao dugoročniju otpornost na mehaničke udarce (od lopti i sl.) kao i na zahteve povećane vlage u vazduhi koja je dolazila iz zone bazena. Predlog je takodje morao biti kompatabilan sa sistemima primenjenim na spoljnom zidu visine do 8 metara.


Za zadovoljenje ovih potreba kao potkonstrukcija su odabrani „Nida Metal“ profili sa metalnim elementima za njihovo pričvršživanje. Ipak, najznačajnija komponenta je bila LaDura gips kartonska ploča. Ova gips kartonska ploča ima veoma tvrdo jezgro dodatno ojačano drvenim i celuloznim vlaknima, što pruža nekoliko prednosti: povećanu otpornost na mehanička oštećenja (rezultati sa Brinel testa: > 35 N / mm2), nizak nivo upijanja vode i otpornost pri izlaganju vlazi (koeficijent upijanja vode H1). Ova ploča je prema standardu EN520 klasifikovana: DEFH1IR. 
Uzevši u obzir navedene osobine, nameće se zaključak da je  ova ploča idealno rešenje za zadovoljenje traženih performansi.Stoga, može se zaključiti da je projekat u školi Hamburg 195 iskoristio sve prednosti koje nudi sistem LaDura:

  •  Jednostavna instalacija, istovetna ostalim pozicijama suve gradnje.
  •  Smanjeno vreme izvodjenja radova
  •  Smanjena težina ploče u poredjenju sa cementnim pločama
  •  Smanjena dimenzionalna odstupanja usled skupljanja i širenja
  •  Otpornost na veliku koncentraciju vlage u vazduhu
  •  Otpornost na mehanička oštećenja 

Sa ciljem pravog izbora proizvoda i sistema sa zahtevima projekata, iskoristite meni našeg web portala ili kontaktirajte našu SINIAT  tehničku podršku.Pogledajte ostale članke