Idi na:

FASADA OD AQUABOARD PLOČE NA AERODROMU „BACAU“

('George Enescu' medjunarodni aerodrom u Bacau – putnički terminal)

Laki fasadni sistemi se u odnosu na tradicionalne sve više koriste u gradjevinarstvu zbog mnogobrojnih prednosti. Jedan od novijih projekata gde je primenjeno ovo rešenje je putnički terminal na medjunarodnom aerodromu „Džorž Enesku“ u Bakau u Rumuniji. Na njemu je primenjen sistem koji se bazira na AquaBoard gips-kartonskim pločama.


Pozicije na kojima su primenjeni AquaBoard sistemi su:
- Višeslojni termoizolacioni paneli (fasadni zidovi) sa dvostrukom metalnom konstrukcijom
- Razna spoljašna opšivanja (horizontalna ili pod nagibom)
- Razni spoljašnja opšivanja zakrivljenih površina sa završnim premazima

Glavni zahtevi koja je ova fasada morala zadovoljiti su:
- Otpornost na požar – u skladu sa standardima protivpožarne zaštite
- Završni sloj koji ne reflektuje svetlost budući da se fasada nalazi uz pistu
- Maksimalno smanjena težina
- Otpornost na vertikalne deformacije
- Fleksibilnost sistema
- Otpornost na savijanje u uzdužnom i poprečnom pravcu

Termoizolacioni spoljašnji zidovi su zamišljeni kao višeslojni, sačinjeni od dva sloja čelične konstrukcije izmedju kojih je ispuna od mineralne vune, sa spoljne strane obloženi sa AquaBoard pločama preko koje je nanet sloj lepka na bazi cementa i staklene mreže, prekrivenih fasadnom bojom ili dekorativnim premazom.
Montaža sistema na objektu izvedena je oblaganjem AquaBoard pločama sa spoljašnje strane noseće konstrukcije, tako da je sloj termoizolacije postavljen neprekidno duž celokupne visine objekta.
Dilatacioni spojevi fasade na bazi AquaBoard ploča su predvidjeni horizontalno na 15m, a vertikalno na 6m. Oni su neophodni radi smanjena dimenzionih odstupanja usled skupljanja i širenja od temperaturnih razlika. 
Na nivou podne ploče, horizontalni spoj je hidroizolaciono zaštićen sa sistemima i metirijalima koji dozvoljavaju pomeranja (vodonepropustne elastične trake i lepkovi kompatibilni sa površinom na koju se nanose). Konstrukcija fasade je oslonjena na dva metalna U-profila. Važno je napomenutu neophodnost primene paropropustnih i paronepropustnih folija.


Proračun konstrukcije koja nosi fasadu zavisi od statičkih uticaja i uticaja vetra na samu fasadu. Profili su od galvanizovanog čelika DX51, debljine 2mm.
Detalj fasadnog sistema na završnom delu kod krovne konstrukcije je izveden pomoću vođica UW tipa, debljine 2mm, radi sprečavanja uticaja mogućih vertikalnih pomeranja krovne konstrukcije usred pritisaka i vertikalne deformacije na fasadne obloge.
Za oblagane horizontalnih i kosih krovnih površina takođe je korišćen sistem AquaBoarda.
Budući da je veliki uticaj verta na ove pozicije (pritisak i usisna sila) podkonstrukcija obloge mora biti direktno pričvršćena za konstrukciju objekta, budući da sistemi tipa Nonius nisu ispunjavali zahteve stabilnosti.


Iako je AquaBoard fasadni sistem izuzetno otporan na povišenu vlažnost vazduha - stepen apsorpcije vode <3%, laki su za rukovanje i moguće ih je saviti - minimalni radijus savijanja u uzdužnom pravcu je 1,50m. Savijanje treba izvesti prislanjanjem na zakrivljenu površinu, obilnim vlaženjem i simetričnim šrafljenjem.

Fasada je kompletno završena zajedno sa uobičajenim pozicijama suve gradnje u enterijeru, pregradnim zidovima sa i bez otpornosti prema požaru, pregradnim zidovima tipa SL velike visine i spuštenim plafonima. 
Za ceo projekat veliku ulogu je imala i SINIAT tehnička podrška.

Kontaktirajte SINIAT tehnički tim za dalje preporuke u vezi sa pravim izborom proizvoda i sistema, u zavisnosti od zahteva projekta i specifične namene.

Pogledajte ostale članke