Idi na:

FASADE AQUABOARD NA PROJEKTU COSMOPOLIS

Izrada fasada sa AquaBoard-om je jedan od simbola Cosmopolisa i jadan od izazova SINIAT tima u 2016-oj godini. 
Osim sistema Suve gradnje koji je korišćen unutar objekata, na fasadama je korišćena AquaBoard gips-kartonskih ploča, izuzetno otporna na uslove povećane vlage kao i spoljašnu primenu. 
Arhitektektura fasade i tip noseće čelične konstrukcije, zehtevali su izbor fleksibilne i jednostavne fasadne obloge. Usvojen je SINIAT fasadni sistem sa AquaBord pločama.


Fasadni sistem se sastoji od dve noseće čelične konstrukcije sa mineralnom vunom, spoljašnom oblogom od AquaBoard ploča i unutrašnjih standardnih gipsanih obloga. Postavljene su i folije kao  paropropustna i paronepropustna brana.
Sistem AqauBord se završno obrađuje cementnim lepkom i mrežicom od staklenih vlakana sa fasadnom bojom ili dekrativnim premazom.
Sa tehničke strane, vodootpornost i mala tažina su bili ključni faktori prilikom izbora ovog sistema.
Lagana ploča AquaBoard, u odnosu na druge proizvode iste kategorije, donijela je uštede na gradilištu: lakši transport, obrada i ugradnja (za sečenje ploča je dovoljan sklapel – bez električnih testera).


Pošto je fasada direktno izložena atmosferskim uslovima, obloga mora biti otporna i stabilna na sve uticaje u fazi izgradnje i u fazi eksploatacije. Razlike u temperaturi, ciklusi smrzavanja i odmrzavanja, UV zraci i direktno delovanje vode utiču na ponašanje sitema. Ako se spoljni faktori ne uzmu u obzir, može doći do neželjenih pojava:

  •  Trajnih deformacija ploča,
  •  Pukotina u završnim slojevima,
  •  Osipanje jezgra ploče na mestima šrafljenja sa podkonstrukcijom,

Obezbeđenje hidroizolovanosti spoja sistema AquaBoard sa horizontalnim armirano betonskim elementima obezbeđuje se hidroizolirajućim premazima na cementnoj bazi, trakama i krovnim folijama sa upotrebom elastičnih lepljivih traka na spojevima sa termoizolujućim slojevima. Celokupna visina atike je takođe zaštićena hidroizolojućim slojevima.

Structura metalica fatada Profile U 120 – Metalna struktura fasade Profil U 120
Stalp structura cladire – Profil konstrukcije objekta 

Dekorativni elementi fasade se postavljaju direktno na površinu ploče AquaBoard uz nanošenje cementnog lepka celom površinom.
Obloga stubova i plafona je takođe izvedena sa pločama AquaBoard.

Na ovom projektu, SINIAT tim je pružio svu podršku u fazi projektovanja (izbor i optimizacija rješenja, poređenju komercijalnih-tehničkih karakteristika, tehničkim pojedinostima primene sistema, statičkim proračunima ...) i fazi izvođenja (savjetovanje na gradilištu, izbor materijala i rešavanje nestandardnih detalja...).

Za ovakve i slične projekte možete kontaktirati SINIAT tehnički tim.

Pogledajte ostale članke