Idi na:

UTICAJ PREGRADA OD GIPS KARTONSKIH PLOČA NA ŽIVOTNU SREDINU

Celi svet pokušava smanjiti svoj uticaj na životnu sredinu. U slučaju gradjevina to se može učiniti upotrebom lakih pregradnih zidova. Za kompaniju Etex ovaj proces započinje od samih gips kartonskih ploča i same sirovine: gipsa. 
Article 1 
Koristimo proces desulfatizacije plina iz termalnih elektrana kako bi proizveli nusproizvod gips s puno većom čistoćom nego u slučaju prirodnog gipsa. Ovaj proizvod je dobar za životnu sredinu jer elektrana više ne ispušta sumpor u atmosferu i kamenolomi više nisu potrebni. To je također prednost za elektrane koje više ne moraju odlagati materijal koji se zakopava u zemlju. Etexova fabrika „Siniat“ u gradu Turceni izgrađena je pored ovakve elektrotermalne  elektrane, stoga značajno smanjuje svoj uticaj na životnu sredinu zbog transporta sirovine. Isto, u proizvodnji novih koristimo reciklirane gips kartonske ploče.
 Article 2
Drugi način smanjenja uticaja na životnu sredinu je u tome da su opterećenja kojima je podvrgnuta zgrada značajno smanjena u odnosu na konvencionalne zidove od armiranog betona ili cigle, što posledično smanjuje opterećenja na strukturu i temelje te takođe na materijale potrebne za samu konstrukciju. Opterećenja (estrih, podne pločice, drveni podovi, itd.) se prenose kroz potpornu strukturu počevši od poda do greda te na nosače i, na kraju, na temelje. Smanjena masa utiče na strukturu od faze konstrukcije. Zidovi u stambenim zgradama dozvoljavaju pregrade koje ne zahtevaju dodatne potporne strukture kao što je nosač od armiranog betona za konvencionalni zid. 
Ovakve pregrade mogu se učvrstiti direktno na ploče od armiranog betona u bilo kojoj poziciji konstrukcije. Time se postižu pregrade s nizom prednosti. Ove prednosti uključuju konstrukciju pregrada prema željama klijenta koji kupuje ili unajmljuje prostor. Potporna struktura i pregrade mogu se izraditi, a da se ne spoje kruto sa strukturom. Klijent ima mogućnost postavljanja svojih vlastitih pregrada, udaljavajući se od monotonije standardnih prostora.
Article 3
Zavisno od načina na koji klijent želi modificirati pregradu tokom radnog veka zgrade, to može učiniti bez uticaja na potpornu strukturu, a metalni i elementi od gips kartonskih ploča mogu se reciklirati. U isto vreme, ovi poslovi ne zahtevaju obučene radnike ili specijalne alate.
Druga prednost pregrada od gip kartonskih ploča su akustičke prednosti uz smanjenu debljinu. Na primer, pregrada koja je debela samo 125 mm, s dvostrukom oblogom s obje strane i 75mm strukturom može imati indeks akustičke izolacije od 51 dB. Ova vrednost odgovara slušanju radio prijemnika pri prosečnoj jačini. 
Gips kartonaske ploče koje su otporne na udarce, mogu se čak koristiti kao pregrade za zaštitu od provale. Ploče koje se koriste u ove svrhe imaju veću gustoću, a time i veću otpornost. Struktura pregrade mora uključivati limenu ploču debljine od minimalno 0,5 mm. Ovi zidovi se dosta često koriste u bankama.
Tehnološka evolucija nam je pomogla razviti proizvode koji mogu uspešno zameniti one koji imaju značajan uticaj na životnu sredinu. Sve što trebamo učiniti kako bismo sačuvali našu planetu je masovno ih koristiti. Za više detalja o zaštiti životne sredine, molimo, posetite Siniat web stranicu o održivosti.
Koristeći obrazac za tehnička pitanja, takođe nas možete kontaktirati za poredjenje starih metoda i Siniat sistema gips kartonskih ploča.
 
Pogledajte ostale članke