Idi na:

PREGRADE U POSLOVNIM ZGRADAMA

Poslovne zgrade počinju od jednostavne ideje: pregrade  moraju biti napravljene prema zahtevima zakupaca.  Takve pregrade moraju se lako montirati i demontirati, tako da kada se zakupac promeni, plan poda se vraća u skladu sa svojim potrebama.
Zbog toga se sve više koriste pregrade od gipsanih ploča u poređenju sa klasičnim zidovima, s obzirom na lakoću izvedbe. One mogu zadovoljiti zahteve otpornosti na požar do 180 minuta i zahteve izolacije zvuka do 81 dB. U zavisnosti od arhitektonskih zahteva, utvrđuju se dva indeksa za pregradni zid: EI (Gas i Dim i Toplotna Izolacija) i Rv (indeks izolacije buke u vazduhu).
Iako neke pregrade nemaju posebne zahteve, u smislu strukture, treba ih tretirati kao pregrade sa posebnim zahtevima.
a. Pregrade imaju tendenciju da se prvrnu tokom seizmičkog opterećenja. Zbog toga, gornja vodilica treba da bude pričvršćena za element koji sprečava gubitak stabilnosti. Ovo je primer kako NE TREBA učvrstiti pregradu. 

Article 1
b. Spojevi gipsanih ploča  su oslabljeni delovi sistema kako za požar tako i za akustiku. Za sisteme otporne na požar, spojevi treba da budu smaknuti. Ovo je primer smaknutih gipsanih ploča.

Article 2

Raspored redjanja ploča kod dvostrukog oblaganja 
1. Prvi sloj ploča 
2. Drugi sloj ploča
3. Minimum 400 mm
4. Osovinski razmak profila

c. Za svaki sloj gipsanih ploča potrebno je nanositi smesu za spojeve kako bi se sprečio prolaz vrućih gasova i dima kao i za akustičnu izolaciju.
Da bi se izbeglo pucanje pregrada, UA metalni profili (debljine 2 mm) trebalo bi se koristiti kao okviri-pregrada i nadvratnici za okvire vrata. Ovi metalni profili treba da budu fiksirani metalnim uglovima i M8 zavrtnjima, sa metalnim klipovima u armiranom betonu. Za razliku od CV profila, UA profili su fiksirani uglovima u gornjem delu, kako bi se ukrutili okviri za vrata.
Još jedan aspekt u vezi sa pregradama od gipsanih ploča u poslovnim zgradama jeste upotreba gipsanih ploča velike gustine i, stoga, visoke otpornosti na udarce. Na primer, u slučaju hodnika, preporučujemo gipsane ploče LaDura. Sa umecima od tvrdog drveta u gipsanom jezgru, to je tehnička ploča sa puno prednosti:
- izvrsna mehanička čvrstoća (smicanje, povlačenje, udarci),
- otpornost na vlagu (do 60% vlažnosti ambijenta),
- otpornost na požar (koristi se u sistemima otpornim do 180 minuta).
Zbog toga, sve što treba da uradite da biste dobili savršene pregrade u poslovnim zgradama, pridržavajte se gorenavedenih pravila i kontaktirajte nas za posvećenu tehničku podršku.


Pogledajte ostale članke